ჩვენი მომსახურება

DIGITAL

როგორც მარკეტინგული კომპანიის ინსტრუმენტი SocMedia Lab

დეტალები

სარეკლამო დროის ყიდვა

ერთერთი მეთოდია თქვენი კომპანიისადმი ყურადღების მიქცევის
მიზნით და ბრენდის გაყიდვების ზრდის მისაღწევად.

დეტალები

მარკეტინგი

ძირითადი მიმართულებები.

დეტალები

PR

თქვენი ბრენდის ჩვენი მხრიდან ხელშეწყობა,
ალტერნატიული საკომუნიკაციო არხების მეშვეობით.

დეტალები

CRM

მონაცემთა ღრმა ანალიზის სისტემა, კვლევის
შედეგებზე დაყდრნობით ინფორმაციის სისტემატიზაცია და მონაცემთა შენახვა.

დეტალები

კონტენტი

ჩვენი კომპანიისათვის უნიკალური ტექსტების
შექმნა მაქსიმალური რეზულტატების მისაღებათ.

დეტალები

დიზაინი

ჩვენ წარმოგიდგენთ მაქსიმალურ შემოქმედებას.

დეტალები

SMM

ჩვენ შევიმუშავეთ ჩვენი საკუთარი მეთოდების ხელშეწყობის
ინსტრუმენტები, რომლებსაც წარმატებით ვიყენებთ სოციალურ ქსელებში.

დეტალები