კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

თითოეული ჩვენი პროექტი არის ცალკეული განუმეორებელი ისტორია რომელსაც ჩვენ ვქმნით ჩვენი დამკვეთების კეთილდღეობისათვის. ჩვენ გვესმის თუ რაოდენ მნიშვნელოვანია კონფედენციალობის პოლიტიკა როგორც ცალკეული ბრენდების ასევე ცნობადი სახეებისთვის. ჩვენ არ ვამჟღავნებთ ინფორმაციას ჩვენი დამკვეთის შესახებ თუ ამას მოითხოვს დამკვეთის მხარე .