Разница между трудным и невозможным в том, что невозможное требует чуть больше времени
2 Ws Tworzenie stron internetowych

Projektowanie układu strony jest istotną częścią marketingu internetowego. Dziś bez wizualizacji niemożliwie przedstawić żadną reklamową platformę. Kreatywne i celowe układy stron, z reguły, sprzyjają zwiększeniu opłacalności użycia platformy reklamowej.