Разница между трудным и невозможным в том, что невозможное требует чуть больше времени
9 Con Doradztwo

Doradztwo Social Media Laboratory nadaje konsultacje i opracowanie osobistego planu dla marek, firm i osób publicznych. Głównym zadaniem dla nas jest analiza, uzasadnienie perspektyw rozwoju i użycia naukowo-technicznych i organizacyjnie-ekonomicznych decyzji z uwzględnieniem potrzeb Klienta.

Social Media Laboratory nadaje usługi doradcze dla В2В i В2С segmentów.