Разница между трудным и невозможным в том, что невозможное требует чуть больше времени
9 Con Консалтинг

Консалтинг Social Media Laboratory надає консультації та розробку особистого плану для брендів, компаній і публічних особистостей. Основним завданням для нас є аналіз, обґрунтування перспектив розвитку і використання науково-технічних і організаційно-економічних рішень з урахуванням предметної області і потреб Клієнта.

Social Media Laboratory надає консалтингові послуги для В2В і В2С сегментів.